טיפול משפחתי

הגישה הטיפולית,  רואה כל אדם כחלק ממערכת רחבה יותר. הטיפול, מתמחה ביחסים בתוך המשפחה ומסייע לשינוי ולשיפור המערכת כולה ובעיקר מתמקד בילדים, בהתאם למצבם ולשלב התפתחותם.

המטופל המגיע לחדר הטיפול הינו חלק בלתי-נפרד ממערכת משפחתית הכוללת: בני-זוג, הורים, ילד/ים, וכן אחאים כתת-מערכת. התייחסות טיפולית ניתנת גם למשפחה המורחבת, לבני-זוג בנישואין שניים, לדמויות משמעותיות בהרכבים משפחתיים מורכבים.

המשפחה בנויה מעולמות מקבילים. אותו אירוע חווים בו בזמן כל חברי המשפחה. כל אחד מהם מרגיש ופועל מתוך ראייתו הסובייקטיבית, אישיותו ותפיסותיו. תקצר היריעה מלספר את כל הסיפורים האנושיים שכל אחד מהם חווה אותם, אף שקיים במטפל הרצון לפרט כל השתלשלות. הטיפול נוגע בכל האינטראקציות המתרחשות בעולם המשפחתי, החברתי המשפטי ומציג את השפעתם של מעגלים אלה על המערכת המשפחתית.הטיפול המשפחתי נועד לסייע למשפחה בכללותה להתמודד עם קשיים ותהליכים של שינוי. הטיפול עשוי לכלול את כל בני המשפחה או חלקם:                

  • כעסים ומריבות - בעיות תקשורת במשפחה
  • היררכיה וסמכות הורית במשפחה
  • משברים במשפחה ,בגידה בזוגיות.
  • התמודדות עם מצבי פרידה ואובדן.
  • התמודדות עם חולי, נכות או שכול במשפחה
  • משפחות מורכבות בנישואין שניים
  • סודות במשפחה
  • משפחות במשבר כלכלי או אבטלה
  • סבים וסבתות – מעורבות עזרה והתמודדות.
  •  משפחות בעסקים- דילמות וקבלת החלטות

יחסים - ד