תיאום הורי

תהליך הגירושין הוא משבר רב שלבי ומתמשך. לאחר הגירושין בפועל משנסתיימו הנישואין מתחיל שלב נוסף בתפקוד ההורי ואופן תפקוד זה ישפיע וייעצב את גדילתם של הילדים לאורך כל חייהם בכל שלבי התפתחותם.

בהעדר יכולת לשיתוף פעולה הורי בשל מתח, כעסים והעדר תקשורת מינימלית והליכים משפטיים  הנמשכים שנים גם לאחר הגירושין, יש צורך בפעילותו של המתאם הורי. המתאם ההורי פועל במארג מורכב כדי לקדם נושאים בעייתיים במשפחה. אופן ההתערבות נקבע על ידי תקשורת עם המשפחה , בית המשפט למשפחה והגורמים המטפלים הנוספים הנמצאים בתמונה כשההדגש הוא טובת הילד/ים והוצאתם ממרכז הסכסוך ההורי.

המתאם ההורי הוא איש מקצוע מיומן בתחום נושאי המעמד האישי , הטיפול המשפחתי והגישור, עורך חוזה התערבות ביחד עם המשפחה ובעת הצורך עובד עם הערכאות המשפטיות. החוזה שונה ממשפחה למשפחה בהתאם למצבה של המשפחה, לצורכי הילדים ולנסיבות המשתנות.

 

התיאום ההורי נועד לבנות מחדש את המערכת ההורית ואת הסמכות ההורית , לאחות את הקרעים בין ההורים, לרפא את פצעי המאבק הרגשי והמשפטי ולמזער נזקים שנגרמו ולהחזיר למשפחה במידת האפשר את השלוה ותחושת הבטחון הבאה משני ההורים היודעים לפעול בצוותא בכל הקשור לגידול הילדים ולטובת הילד.

 

תפקידיו של המתאם ההורי    

  • הדרכה
  • אבחון והערכה
  • תיאום בין הגורמים הטיפוליים,
  • החינוכיים הבריאותיים במידת הצורך
  • פיקוח
  • גישור
  • בוררות (רק על פי דרישה מפורשת)
     

אחריותו המקצועית של המתאם ההורי

לאמוד את ההשפעה הרגשית של הקונפליקט ההורי על הילד

להגן על צרכיו הפיסיים והרגשיים של הילד

לפקח ולהתאים את הסדרי הראיה כאמצעי להקטנת הקונפליקט וקשרי אמון לילד

לבחון את התקדמות המשפחה בהתאם להנחיות בית המשפט

לגשר בין דאגות/טענות  ההורים במטרה להגיע להסכמה ביניהם

לסייע להורים בהכנת תכנית הורית מפורטת

לאזן בין צרכי המשפחה לבין דרישותיו של בית המשפט

 

כישורים לניהול קונפליקטים    

להתמקד בתהליך יותר מאשר בפתרון

הגדרה מחדש של הנושאים

להביט מעבר למצבים לאינטרסים 

לבנות אמפטיה

לשנות את זווית הראיה של ההורים אודות הסיטואציה

לעזור להורים לשנות את התנהגותם

לשים גבולות

יחסים - ד